Kainsarrawgar aatwat saungraan shawinraanMaingalarpar mateswaythoetray . Kyannmarhkyinnsai larbh taitparrsotar takaal mhaantae hcakarr par . Kyannmarhkyinneat taanhpoeko sayyronemhar nhaitshilamyarr nayratae luu m mar myarrk pomo narrlai kyapartaal . Darkyawwng sainlaee kyannmar nayhcainmhar koy kyannmarrayyko aalayyhtarr garuhcite kya parlhoet satipayy parrahcay .

Kainsarrawgarko hpyithcayninesaw aahcarraahcarmyarr ( 5) myoethoetko hpawpyapayylitepartaal .

( 1) tar shi hkannineaaung pyulotehtarrsaw aahkyaoraiaamyoemyoe

( 2) aarluukyaw hcasaw a se kyawmyarr

( 3) Hotdogs kaeshoetsaw a sarrliutmyarr

( 4) doenaatkaeshoetsaw mu n aamyoemyoe

( 5) tuunaysaw a sarr kainmyarr

Kainsarko karkwalpayyninesaw aahcarraahcar (5) myoethoetkolaee hpawpyapayylitepartaal .

( 1) duu rainn sya jarsee

( 2) laat saatsaw aahcaimraung hainnseehainnrwatmyarr

( 3) rellyo see , rellyorwat

( 4) nanwinaamyoemyoe

( 5) laat saatsaw hkaram hkyain see aamyoemyoethoet hpyitkyapartaal . dephoetitlayyko Share payyhkyinnhpyang sang mateswaymyarrko aasi payynine kyapartaal . luusarrtine kainsarrawgar kainnwayypyee kyannmar hcwarhpyang aasaatshi ninekyaparhcay .

Credit : Hcaw nwal nay sine( puutarao)
Powered by Blogger.