Tway lwanntotekway rawgarko 24 narreaatwin saatsar hcayninetae sayynaee

Yahku hpawpya m y sayywarrhar luutine luutine aalwaltakuu lotenine m y naeelamkaungg hpyitmaallhoet yonekyipartaal . Innsayy hpaw hcauthphoetaatwat loaautsaw sayywarrkatot sainbhawrwat hpyitpartaal .

Hto sainbhaw rwatko ng rote sonenae htaungglitepyee ( shoetmahote) kyawwat pyinpawtwin a rwatmyarrko kyay nyaataaung kyaate hkyaypyee htwatshilarsaw aaraimyarrko swaylwan totekway hpyitnaysaw luunaraarr titepayy litepar . Htoluunarhar sayy soutpyeesai aahkyanemha 24 narre aatwinmhar rawgar waydanarhar sisisarsar saatsar larpyee laannsaann lar hcaymhar hpyitpartaal .

Sainbhaw rwateat aaraihar kohkandharaatwinshi swaylwantotekway hpyithcaysaw selllmyarrko san hcain payymharpell hpyittaallhoet aindiyaninenganmha douttar Marissa Sumera Molawan k pyawwpartaal . Aarrlone aanarrawgar kainnhcainpyee kyannmarpyawshwin ninekyaparhcay .
Powered by Blogger.