Kowaan saunghkyaneaatwin nagarrmoutseeko hcarrsone payypark

May may thoetray kowaan saunghkyane aatwinmhar may may thoet kotine kaw , bitehtellk kalayy layyaatwatpar aarharr dharatmyarr pyany hcone loneloutaaung hcarr payyhphoet aaram aarayykyeepartaal naw . Hcarr r m y aahcarraahcarmyarr htellkamha aahku may maythoetaatwat nagarrmoutseerae parwaintae aarharr dharat twayraeaakyaunggko Kalay mha pyawwpya payyhkyinpartaal . 

Nagarrmoutseemhar kowaansaung may maythoet aadhik loaauthkyet dharathpyittae san dharatmyarrhcwar kyawalwahcwar parwainpartaal . Nagarrmoutseerae taitrar garammhar sandharat taitmelegaram neeparr parwain tarkyawwng kowaansaunghkyaneaatwin t k y ko hcarrsone sangtae a see par .

San dharatsotar kowaansaunghkyaneaatwin swaypamarnako toepwarr hcay taeaapyin sway ne uaatwat loaauttae hay mo galobhain hpyitpaw hcaytarkyawwng paung mapyany l m hcaetae kalayy mwayhpwarr tarko karkwal payypartaal . Kyannmarrayynae aahtuu sang tawtae nagarrmoutsee hpyitpartaal .

Daraapyin kaal l se yam parwain tarkyawwng kalayytwayrae swarrtwaynae aaroe aytwayko kyeehtwarrhphoetaatwat aahtoutaakuu payypartaal . Darkyawwng nagarrmoutseek kowaansaung mihkaintwayaatwatsarmak kalayytwayaatwatpar kyannmarrayynaenyenywattae aarharradharat aamyarrkyee parwain tarkyawwng hcarrsonehphoet aakyaanpyu litepartaal naw.

Credit : Kalay
Powered by Blogger.