Nhar hcayy naytae suutwayaatwat sayynaeekaungglayy
Laandaanmhar panyartawsain routnaytae sararwaanlayy taityoutk nhar hceenaylhoet laandaanmhar naytae sararwaankyee taityoutaain aalaiswarrrainn bharsayy sout ramalelllhoet mayytaeaahkar sararwaankyeek suujaneeko ngar hcarrnaykya sayylayy lotehkae par uilhoet pyawwlitetaeaahkar hkanakyaartot kyaatswanhpyauu mee hpotetway paannkaanlayynae htany yuular partaal . Aelldarhcarr bhar sayymha southcarar malobhuu tae .

Hcarrpyeetae naekahcapyee saatsar swarr parsatae . aahkulaee nhartaithkyanelone hcee nay tae suuko denaeepayypyee hcarr hkinetot saatsar lhoet partae hkainbyaar.

Credit : Dr.Kyaw Swa
Powered by Blogger.